مددجوی ایوانی ۱٫۳ میلیارد ریال از محل بافت فرش درآمد کسب کرد‏

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) ایوان گفت: یکی از مددجویان زیر پوشش این نهاد با بافت فرش در ‏‏۹ماه امسال،

ادامه