مخالفت اصناف و فروشندگان با دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌‌ها

  بررسی‌ها نشان می دهد اکثر فروشندگان و مسئولان اصناف مخالف دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها هستند و رواج دوباره معامله

ادامه