مخالفت یکپارچه تشکل‌های اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

  روسا و دبیران چند تشکل اقتصادی بزرگ کشور، مخالفت شدید خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام

ادامه