قوانین مخل تولید زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی/محیط کسب و کار در احاطه ۲۰۰۰ مجوز

  اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در سومین نشست خود موضوع قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را به بحث

ادامه