محور برنامه‌های شهر پرند در سال جاری تنها توسعه مسکن مهر نیست

  خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: محوریت برنامه ها در سال جاری تنها منوط به

ادامه