دکتر محمود واعظی: فرش، هنر و فرهنگ ایرانی را به نمایش می گذارد

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار خود از نمایشگاه فرش واقع در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: فرش

ادامه