محمودزاده: در ساخت تمامی تجهیزات ماهواره‌ای خودکفا هستیم

خبرگزاری فارس: مدیر عامل صاایران با بیان اینکه ما امروز در تولید و ساخت تمام تجهیزات ماهواره‌ای خودکفا هستیم،‌‌ گفت:

ادامه