طلب ۲۲میلیارد دلاری بانك‌ها از بدهكاران ارزی

  به‌تازگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ادامه