ساخت نمونه‌ آزمایشگاهی نانوذرات کاتالیستی برای تصفیه‌ پساب کارخانه توسط محققان ایرانی

    پژوهشگران دانشگاه تبریز در طرحی اقدام به ساخت آزمایشگاهی نوعی نانوذرات کاتالیستی برای تصفیه و تجزیه‌ آلاینده‌ رنگزای

ادامه

تولید پارچه‌های پشمی خود تمیزشونده‌ ضد باکتری و ضد قارچ توسط محققان ایرانی

    محققان دانشگاهی در طرحی تحقیقاتی، اقدام به تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی کرده‌اند که از خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی

ادامه

تولید پارچه‌های پشمی خود تمیزشونده‌ ضد باکتری و ضد قارچ توسط محققان ایرانی

    محققان دانشگاهی در طرحی تحقیقاتی، اقدام به تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی کرده‌اند که از خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی

ادامه