محصولات بی‌بافت ایران به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است

     حضور مدیرعامل شرکت گریوه در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایرانمحصولات بی‌بافت ایران به لحاظ کیفیت و قیمت

ادامه