مشکل فعلی اقتصاد ایران عدم اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری است

     حضور آقای دکتر محسن رنانی، استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

ادامه