محسن بهرامی: مشکل گرانی ناشی از بی‌برنامگی مسئولان تنظیم بازار است

در انتقاد به سیاست‌های تنظیم بازار دولت:محسن بهرامی: مشکل گرانی ناشی از بی‌برنامگی مسئولان تنظیم بازار است در سطوح عالی

ادامه