مجوز وزارت نفت برای انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی،ریالی و صکوک

  خبرگزاری فارس: براساس لایحه بودجه سال ۹۱ وزارت نفت مجوز فروش تا سقف ۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی

ادامه