اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه به شرکت سامع پاد نوین

    اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

ادامه