مجهزترين واحد توليد پوشاك به روش نانو راه‌اندازي مي‌شود

مجهزترين و بزرگترين واحد توليد انواع البسه به روش نانوتكنولوژي با همكاري ايتاليايي ها در ايران راه اندازي مي شود.‏احسان

ادامه