مجموع افزایش حقوق ۹۲ کارگران بیش از ۳۰ درصد/ حق اولاد ۵۹ درصد افزایش یافت

    سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع افزایش حقوق سال ۹۲ کارگران را بیش از ۳۰ درصد

ادامه