پنجاه‌ و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد

  پنجاه و دومین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده انجمن صنایع نساجی ایران روز یکشنبه مورخ ۲۳ تیرماه

ادامه