مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد: افزایش ۱٫۵ درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر

  صادرات ترکیه ۱۵۰ میلیارد دلار مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) اعلام کرد صادرات ترکیه با افزایشی ۱٫۵ درصدی در ماه

ادامه