حضور مجله کهن در نمایشگاه کفپوشها، موکت و فرش ماشینی تهران

مجله کهن، تنها مجله بین المللی نساجی در ایران به استحضار می رساند در پنجمین نمایشگاه بین المللی کفپوش ها،

ادامه