مجلس تکلیف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را معلوم کرد

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال ۹۱، میزان یارانه نقدی و غیرنقدی را

ادامه