مجلس؛ اختصاص ۱۰۰ ميليارد ريال به اتحاديه هاي فرش دستبافت

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال را به اتحادیه های فرش دستبافت تصویب کردند تا این مبلغ

ادامه