متولیان جدید صنعت و تجارت خبر دادند: تغيير سياست در توليد و واردات

  دنیای اقتصاد- مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصمیمات جدید

ادامه