متن يادداشت تفاهم امضا شده بين وزارت صنايع و‎ ‎معادن و وزارت علوم ، فناوري و صنايع متوسط ونزوئلا برا

با توجه به توافقنامه جامع‎ ‎همکاري ميان دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا و دولت جمهوري اسلامي ايران که مورخ ۳۱‏‎ ‎اوت

ادامه