متن طرح تنخواه ۲۲ هزار میلیاردی دولت/ تثبیت نرخ یارانه و انرژی تا تابستان

تین نیوز: مجلس با تصویب فوریت طرحی برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده کشور که به دلیل ارائه دیر هنگام

ادامه