متخصصان صنعت نساجی دعوت به همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری شدند

  ستاد توسعه فناوری های نرم وهویت سازمعاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ازمتخصصانی که در زمینه طراحی وساخت ماشین آلات

ادامه