متاهل ها بیشتر از مجردها به خرید کالای ایرانی گرایش دارند!

مرکز تحقیقات رسانه ملی نتایج یک نظرسنجی درباره گرایش مردم به خرید کالاهای ایرانی و خارجی را منتشر کرد. به

ادامه