مبادلات تجاری بین ایران و بلاروس می تواند تا یک میلیارد دلار افزایش یابد

  یک موافقت نامه همکاری با هدف اجرایی کردن توافقات بین دولتی صورت گرفته بین ایران و بلاروس بین تشکیلات

ادامه