برگزاری اولین همایش بین‌المللی اقتصادی ایران و آمریکا

به منظور آشنایی هرچه بیشتر ایرانیان مقیم آمریکا با فرصت‌های اقتصادی کشورشان و معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران

ادامه