پیمان سپاری ارزی مانع صادرات نبود/ دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی به پیمان سپاری برگردد

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بانکی گفت: یکی از

ادامه