ماموریت رئیس جمهور به وزیر نیرو

  وزیر نیرو از رد درخواست پیمانکار چینی برای احداث سد بختیاری خبر داد و گفت: درخواست مالی چینی‌ها پس

ادامه