ماموریت جدید جهانگیری به وزارت صنعت برای ساماندهی بخش نساجی

  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ماموریت معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن وتجارت ازساماندهی

ادامه