معاون سازمان امور مالیاتی: با اصناف به توافق نرسیدیم چون نمی خواهند درآمد واقعی خود را اعلام کنند

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دلیل عدم توافق با اصناف در سال جاری برای دریافت مالیات این است

ادامه