ماشين گره زن ريشه به فرم دستي

Image

امروزه بحث اتوماسيون در تمامي شاخه هاي صنعت نساجي وارد شده و به سرعت سيستم ها و خطوط توليد مختلف را تخت تاثير قرار مي دهد. عمده سيستم هاي اتوماسيون صنعتي مي توانند علاوه بر افزايش سرعت توليد و تاثير مستقيم بر روي قيمت تمام شده به دقت و كيفيت فرآيند توليد نيز كمك نمايند. ‏در زير مصاحبه اي با آقاي مهندس دادگر سازنده دستگاه گره زن ريشه فرش ماشيني به فرم دستي را از نظر مي گذرانيد. ايشان كه خود داراي سوابقي در صنعت فرش ماشيني ايران مي باشند مكانيزم ابداعي را گامي در جهت افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده مي دانند كه متن كامل اين گفتگو را مشاهده مي نماييد.

ادامه