ماجرای گم‌شدن ۵۰ هزار نهاده مرغ و دلایل اتهام گران‌فروشی به مرغداران

مدیرعامل مرکز پشتیبانی امور دام بااشاره به سرنوشت نامعلوم توزیع ۵۰هزار تن کنجاله سویا بین مرغداران، از تخلف اتحادیه مرغداران

ادامه