لیست کامل روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران اعلام شد

   روزهای یکشنبه و دوشنبه، هفدهم و هجدهم خردادماه، کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران اولین نشست خود را با حضور اعضای

ادامه