۱۲ لوگوی برتر طراحی شده در سال ۲۰۱۲

شماره ۱۲: چرا لوگوی شرکت “مایکروسافت” بی‌نقص است؟   لوگوی اصلی شرکت مایکروسافت وارد این لیست شده نه به‌دلیل این‌که

ادامه