موسسه مودی چشم انداز اقتصادی آلمان, هلند, لوکزامبورگ را کاهش داد

  موسسه رتبه سنجی اقتصادی مودی در آخرین گزارش درباره چشم انداز اقتصادی اروپا و وضعیت بحران یورو چشم انداز

ادامه