لوکزامبورگ ثروتمندترین و بلغارستان فقیرترین کشور اتحادیه اروپایی

      آخرین اطلاعات دفتر آمار اتحادیه اروپایی نشان می‌دهد لوکزامبورگ ثروتمندترین و بلغارستان و رومانی فقیرترین کشورها بین ۲۸

ادامه