لغو قطعی تحریم‌ کشتیرانی پس از فرجام‌خواهی / احتمال ادعای خسارت از سوی ایران

  وکیل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لندن با توضیح اینکه لغو قطعی تحریم‌‌های این شرکت پس از فرجام‌خواهی

ادامه