لزوم همکاری بیشتر همه دستگاهها برای تامین مواد اولیه صنعت نساجی

  مدیرکل دفترصنایع نساجی،‌پوشاک و چرم وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه تامین مواد اولیه طبیعی و محصولات پتروشیمی

ادامه