لباس چینی کاروان ایران در المپیک مغایر با فرهنگ و تولید ملی است

    در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز بازی‌های المپیک ۲۰۱۲، پوشش کاروان ایران در این بازی‌ها دستخوش

ادامه