بوی نامطبوع لباسهای تهیه شده از پلی استر نسبت به لباسهای پنبه‌ای

  براساس اطلاعات منتشر شده در ژورنال کاربرد میکروبیولوژی درمحیط، بوی نامطبوع در لباس پلی استر پس از کار کردن

ادامه