لباس خواب هوشمند با قابليت‎ ‎خارش‌زدايي و تنظيم دماي بدن اختراع شد

دانشمندان موفق به ابداع پيژامه‌هاي هوشمندي شده‌اند که مي‌تواند تغييرات نامطلوب دمايي و احساس خارش را در هنگام خواب از

ادامه