لباسی که غواصان را در برابر کوسه‌ها نامرئی می‌کند

    دانشمندان استرالیایی لباس شنای ضدکوسه طراحی کرده‌اند. تیمی از محققان دانشگاه وسترن استرالیا با همکاری طراحانی از شرکت

ادامه