ایران تا پایان سال صاحب لایسنس پالایشگاه‌های کوچک می‌شود

  رئیس کارگروه پالایشگاه‌های کوچک انجمن استصنا گفت: می‌توانیم ۹۰درصد تجهیزات مورد نیاز برای احداث پالایشگاه‌های کوچک را در داخل

ادامه