لایحه بودجه ۹۳ فاقد محرک‌های لازم برای تشویق فعالان بخش خصوصی است

      مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی را در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

ادامه