لایحه بودجه ۹۳ تا ۱۵ آذر با پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس می‌شود

  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: لایحه بودجه ۹۳ تا ۱۵ آذر با در نظر گرفتن ارقام هدفمندی

ادامه