لایحه بودجه ۹۱ غرق در درآمدهای نفتی/ سهم ۴۶ درصدی نفت در منابع بودجه

  اقتصاد کلان – وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۴۲٫۲ درصد در قانون سال قبل به ۴۶٫۶

ادامه