درخواست اعلام نقطه نظرات اعضای محترم در رابطه با تدوین لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت

  اعضای محترم از آنجاییکه لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در دست بررسی می باشد، خواهشمند است نقطه

ادامه