لایحه اختیارات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در خوان آخر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: لایحه اختیارات و شرح وظایف این وزارتخانه در کمیته‌های تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت

ادامه